Ei arkeologisk perle - Foto: Riksantikvaren

Ei arkeologisk perle

Øya Selja vert gjerne kalla ”ei arkeologisk perle” av fagfolk. Årsaka er enkel: Det har ikkje vore reguleringar, vegbygging eller annan aktivitet i området i det heile.