Kontaktinformasjon

Selje kloster og helgenanlegg

Prosjektleiar Bjørn Jensen

Mobil: +47 918 67 293
Epost: bjorn.jensen@selje.kommune.no

Turistinformasjonen i Selje

6740 Selje

Tlf: + 47 57 86 66 06
Epost: turistinfo@selje.kommune.no

Selje kommune

Kommunehuset
6740 Selje

Tlf: + 47 57 85 85 00
Epost: post@selje.kommune.no

Finn oss også på:

www.nordfjord.no
www.selje.kommune.no

www.opplevselje.no