Sunnivaleia

– ei pilgrimsvandring over sjø og land

Pilgrim på veg mot Selje - Foto: Lasse Fløde

Last ned / Download:
Sunnivaleia brosjyre – norsk
Sunnivaleia brochure – English

Praktisk informasjon

Krav til fysisk form: Ein må vera i stand til dagsmarsjar på opp til 25 km med varierande underlag og varierande terreng. Ein del opp- og nedstiging, men ikkje svært bratt.

Nivå på overnatting: Seng eller madrass, sovepose. Under tak og med tilgang til dusj.

For begge vandringane: Ca 20 deltakarar + vandreleiar og prest.
Pris: NOK 4000,- (inkluderer kost, losji og transport)

Program

Vennligst sjå Sunnivaleia.no for oppdatert program og påmelding.

Spørsmål:

Kontakt Sokneprest i Selje, Kari Leine Balog, kl-balog@online.no, tlf +47 950 56 253.